admin / 22 lutego 2019

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w transakcjach B2B

Twój trud został wynagrodzony. Wysokie gremium czołowej firmy z branży, którą obsługujesz podjęło decyzję o skorzystaniu właśnie z Twoich usług. Na spotkaniu z nimi zdołałeś zapanować nad nerwami, co zaowocowało długotrwałym kontraktem. Ochoczo przystępujesz do wykonania zlecenia. Raz po raz wystawiasz kolejne faktury. Czekasz na jedno – przelew, który jednak nie dociera na Twój rachunek bankowy.

 

Ta czołowa firma z branży jest naprawdę duża. Nie raz oznacza to, że zanim na podstawie Twojej faktury zostanie zlecony stosowny przelew konto, ta musi ona zostać namaszczona przez wszystkie najważniejsze persony w tejże czołowej firmie z branży. Co prawda wiesz, że doczekasz się zapłaty, lecz… nie znasz momentu, w którym to nastąpi..

 

Nie możesz sobie pozwolić na pracę bez wynagrodzenia. Przedsięwziąłeś odpowiednie środki by płatność została zrealizowana jak najszybciej bądź, co gorsza, rozpocząłeś batalię z biurokratyczną hydrą po drugiej stronie. Za Twój oręż służą Ci telefon i Twój głos. Po wielokroć jesteś przekierowywany do coraz to kolejnych pionów i działów nakreślając przy tym w notatniku coraz to kolejne numerów telefonów. Dodzwaniasz się wreszcie do księgowości, by dowiedzieć się, że… przelewu jeszcze nie ma, ale będzie. Nie wiadomo tylko kiedy. Pani w słuchawce nie jest Ci w stanie tego powiedzieć.

 

Ile czasu w ten sposób straciłeś wiesz tylko Ty sam. Kto Ci to ma zrekompensować?

 

Otóż istnienie możliwość, że będzie to Twój kontrahent.

 

O ile bowiem pierwotnie negatywne konsekwencje braku przelewu w pierwszej kolejności ponosisz Ty o tyle możesz je niejako przerzucić na swojego nierzetelnego kontrahenta. Służy temu uregulowany w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych środek prawny „rekompensata za koszty odzyskiwania należności”.  Pamiętaj jednak, że możesz go zastosować tylko w transakcjach B2B tj. gdy zarówno Ty jak i Twój kontrahent współpracujecie ze sobą w ramach prowadzonych przez Was działalności gospodarczych.

 

Na czym polega omawiany środek prawny? W sytuacji opóźnienia w płatności od spóźnialskiego kontrahenta przysługują Ci odsetki. W przypadku transakcji B2B wynoszą one 9,5% w skali roku. Jak zobaczysz na poniższym przykładzie to często nie daje zbyt dużych kwot.

Przykład: Przy kwocie 200 zł i siedmiodniowym opóźnieniu w zapłacie odsetki wynoszą 31 groszy.

 

Jednak w sytuacji, w której opóźnienie płatności wynosi choćby jeden dzień przysługuje Ci również rekompensata za koszty odzyskiwania należności. To aż 40 euro (w przeliczeniu na PLN) od każdej transakcji handlowej, a w pewnych sytuacjach może wynosić i więcej.

 

Transakcją handlową jest każda sytuacja, w której odpłatnie świadczysz na rzecz kontrahenta usługę bądź dostarczasz mu towar. Gdy towar dostarczany jest partiami lub usługa świadczona jest cyklicznie – transakcji jest tyle, ile partii dostarczono lub ile razy świadczyłeś usługę

Przykład: Dostarczasz swojemu kontrahentowi towar dwa razy w miesiącu, po czym za każdym razem wystawiasz fakturę VAT. Opóźnienie w zapłacie dotyczy każdej. Przysługuje Ci wówczas rekompensata od każdej opóźnionej w zapłacie transakcji.

 

Wysokość rekompensaty przeliczamy przy tym na złote według średniego kursu euro wskazanego na stronie NBP w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym należność miała zostać zapłacona.

 

Przykład: Termin płatności przypada na 16 marca 2017 r. Przyjmujemy więc kurs z dnia 28 lutego 2017 r., przez co przy kursie 4,3166 zł, rekompensata wynosi 172,66 zł.

 

Przedmiotowa należność zgodnie z prawem Ci się należy. Tę dłużnik może zapłacić dobrowolnie gdy wskażesz mu, że w istocie, przysługuje Ci do niej uprawnienie. Jeżeli jednak tego nie zrobi, a kontrahent nie uregulował również samego Twojego wynagrodzenia, jej zapłaty możesz na drodze sądowej dochodzić jej zapłaty razem z pozostałą należną Ci od niego kwotą. Zawsze również możesz podjąć decyzję o wystąpieniu na drogę sądową o zapłatę rekompensaty za koszty odzyskiwania należności choćby i należność główna została uregulowana (choć po terminie). Wcześniej jednak zastanów się czy w szerszej perspektywie będzie to dobre dla Twojego biznesu. Przedmiotowej należności bowiem możesz a nie musisz dochodzić.

 

Jeżeli poniesione przez Ciebie wydatki wyniosły więcej niż równowartość z złotówkach 40 euro możesz domagać się zapłaty całej kwoty uzasadnionych i faktycznie poniesionych przez Ciebie kosztów mających na celu odzyskanie Twoich należności.

 

Tym samym pamiętaj, że obowiązek zapłaty dotyczy wszelkich należności związanych z próbami odzyskania Twoich należności.

Adw. Rafał Horończyk.

Adw. Rafał Horończyk. Od początku kariery zdobywał doświadczenie w wiodących wrocławskich kancelariach specjalizujących w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym odzyskiwaniu należności. Obecnie prowadzi własną kancelarię.

Zobacz również